När vi får in en begagnad utrustning lägger vi ner ca en timme på att förbereda utrustningen till nästa köpare. Här beskriver vi vad vi gör med din utrustning och hur den kommer vidare till nästa kund.

Du kan känna dig trygg med att inga personliga uppgifter i din utrustning kommer vidare till nästa köpare

Vi kanske inte köper din utrustning till det absolut högsta priset då vi har en del kostnader för att hantera den professionellt och måste dessutom betala skatt på vidareförsäljning av varan. Men när du säljer en vara till oss kan du vara säker på att du gör rätt och bidrar till en bättre miljö och främjar företagshandeln i Sverige.

Här är en lista på vilka saker vi gör med din utrustning när den anländer till oss.

 • Med hjälp av serienummer på utrustningen kontrollerar vi den gentemot det internationella stöldregistret (vi tar inte emot utrustning som visar sig vara stulen eller borttappad).
 • Vi identifierar säljaren och samlar in ev. kvitton (säljaren måste bl.a. vara över 18 år eller på annat sätt bevisa att denne äger utrustningen)
 • En gedigen rapport sammanställs med tekniska uppgifter om utrustningen som tas fram från tredje part genom serienummer, IMEI eller liknande och detta kontrolleras mot säljarens angivna specifikationer
 • Vi kontrollerar att utrustningen är i det skick som säljaren meddelat. Bl.a. kontrollerar vi att utrustningen fungerar, vi tittar på fuktsensorerna om den varit i kontakt med vatten och eventuella synliga skador
 • En inköpsnota upprättas i en kronologisk numrerad lista med uppgifter om utrustning, säljare, datum och pris (detta krävs i lagen om handel med begagnade varor och bokföringsreglerna för företag)
 • Utrustningen märks med inköpsnotans nr (som sedan tas bort när utrustningen säljs vidare)
 • Om utrustningen kommer från en privatperson måste vi lagerhålla den i en månad innan vi får nollsälla, reparera eller sälja den vidare
 • Genom vår serviceverkstad reparerar vi eventuella fel i utrustningen eller eventuellt byter ut slitna synliga delar med nya originalreservdelar
 • Vi genomför en total återställning av iOS i telefoner eller om det gäller en dator säker radering, dvs all tidigare data i form av bilder, video, kontakter och konton raderas. En ny framtida köpare av din utrustning välkomnas då med samma installationsprocedur precis som om den vore helt ny.
 • Vi tar flera foton av utrustningen med syfte att sälja den vidare via internet
 • En prismärkning för vidareförsäljning görs
 • Utrustningen läggs ut till försäljning på iTech Store och ett nätverk av internetbaserade annonskanaler

Förutom ovan rutiner så gäller även följande på begagnad utrustning:

 • Vi redovisar marginalintäkter och betalar skatt i enlighet med bokföringsreglerna på utrustning vi köper och säljer vidare.
 • Vi innehar tillstånd från Polismyndigheten i Stockholm att handla med begagnade mobiler och datorer.
 • Vi har specialicerat oss på Apple och erbjuder ingen service på andra märken, därför kan vi erbjuda mycket hög kompetens och kvalité på besiktningar och service.
 • Eftersom vi noga besiktigat den begagnade utrustningen efter alla förekommande fel och brister kan vi garantera funktionerna när den säljs vidare till nästa ägare.