Vi tycker det är roligt att reparera Apple-utrustning, samtidigt är vi seriösa med att vara en trygg leverantör och att ge den högsta kvalitén på våra arbeten och tjänster. Vi säkrar upp det genom väl genomtänkta och dokumenterade serviceflöden.

work-in-progress

Vi tror även att ha en nära dialog med kunder är viktigt för att upptäcka och förbättra eventuella brister i våra rutiner. Det här dokumentet beskriver vår policy kring några av de viktigaste sakerna inom vår handel och hur vi förhåller oss till dessa.

Leveranser

För att inte skada utrustningen använder vi lite dyrare och mer skyddande emballage

Servicearbeten

Vi utför servicearbeten åt både företag och privatpersoner. Vi ger alltid fast pris på reparationer genom att vi först gör en felsökning för att fastställa vad som vi kommer behöva göra. I alla servicearbeten ingår 90 dagar garanti på den reparerade funktionen från utlämningsdatumet.

Alla servicearbeten vi genomför gör vi på ett professionellt sätt och använder bl.a.:

 • Antistatiska tillbehör för att minska risken för att känslig elektronik blir förstörd.
 • Finmekaniska verktyg anpassade för ändamålet att hantera anslutningar, komponenter och moduler i miniatyrstorlek.
 • Vid skärmbyten använder vi när det är tillämpligt en joniseringsmaskin för att eliminera smuts och damm på glas och LCD
 • Professionell utrustning för att avlägsna och montera ytmonterade komponenter
 • Avancerad mätutrustning (såsom oscilloskop, funktionsgenerator, multimeter, funktionstestare) för att felsöka på kretsnivå
 • Högteknologiskt mikroskop

 

Reservdelar

De flesta reservdelarna köper vi in från Asien och våra leverantörer lämnar även garanti i deras led att dessa fungerar och är i nyskick. Det finns både originaldelar och ersättningsdelar från andra leverantörer i vårt utbud, men också begagnade reservdelar och vi ser alltid till att det finns tydlig information om varje reservdel. Vi väljer bara ut ersättningsprodukter som håller minst samma kvalité som originalet eller bättre. På många av Apples produkter finns inte alltid originaldelar för att de antingen utgått eller bara tillverkas efter beställning eller andra marknadsorsaker. Vi försöker ändå lagerhålla det vi kan få in från olika källor och låta dig som kund välja mellan dom istället för att vi bara har valt en specifik leverantör.

Begagnad utrustning

iTech Store (Instant Techs i Stockholm AB) innehar tillstånd från Polismyndigheten i Stockholm att handla med begagnad utrustning och följer därmed de riktlinjer och förordningar som gäller. Du kan därför vara trygg med att köpa begagnad utrustning från oss då varje enhet har en dokumenterad historik som även gått igenom våra rigorösa kontroller och rutiner.

Återställa och rensa tidigare data

All begagnad utrustning vi tar emot går igenom en ankomstprocess där utrustningen märks, kontrolleras, servas, formateras och återställs med originalprogramvara/inställning. Du kan vara säker på att ingen tidigare personlig information i utrustning du sålt till oss kommer vidare till någon annan. Varje tekniker för en logg på de serviceåtgärder som utförs på varje utrustning och som du som köpare och säljare får tillgång till.

Stulen eller borttappad utrustning

Eftersom vi handlar med begagnade varor så för vi protokoll över tidigare ägare och vem vi säljer till som vi sparar i 10 år i enlighet med lagen om handel med begagnade varor. Vi innehar tillstånd från Polisen som beskriver hur begagnad utrustning ska dokumenteras. Utöver vår egna kontroll i det internationella stöldregistret i Dublin (som alla svenska operatörer är anslutna mot) begär vi även tidigare kvitto/bevis om köp där det är möjligt. För att minimera risken att hantera stulen utrustning, lagerhåller vi även den begagnade utrustning som säljs av privatpersoner i minst 30 dagar innan den säljs vidare (ifall en stöldanmälan på utrustningen kommer in efter att den sålts till oss). Skulle utrustning vi innehar bli anmäld borttappad eller stulen under tiden den är hos oss lämnar vi den och uppgifterna om säljaren till Polisen. Dessa rutiner är till för att minska risken för handel med stulen utrustning.

Du som köper en begagnad utrustning från oss får en gedigen verifierbar rapport med bl.a. följande uppgifter:

 • Tillverkarens uppgifter om utrustningen
 • Om det är en telefon (via serienummer eller IMEI)
  Att den inte finns spärrad av en telefonoperatör i det internationella stöldregistret
 • Om det är en dator (via serienummer)
  Att den inte finns anmäld i det internationella stöldregistret