Gör en stöldanmälan hos polisen och ange IMEI-numret. Från polisen får man ett diarienummer (K-nr) på anmälan.

Ring sedan operatören, som ofta har speciellt telefonnummer för spärrning av SIM-kort, och gör även här en anmälan – ovanstående K-nr meddelas.

Operatören spärrar – i sitt eget system – både telefon och SIM-kort. Denna spärrning kan träda i kraft inom samma timme, som anmälan gjorts.

Operatören meddelar även det internationella spärregistret i Dublin.

När man köpte sin telefon fick man uppgift om IMEI-numret på telefonen. Har man haft telefonen på utbytesservice eller om man har flera telefoner och är osäker på vilket IMEI-nummer den stulna telefonen hade, kan man be operatören kontrollera vilket IMEI-nummer som senast användes ihop med abonnemangsnumret.

Med hjälp av ditt Apple ID (oftast din personliga email-adress) kan man dels få fram serienummer eller IMEI nummer på utrustningen i efterhand, men du kan också spåra din utrustning med hjälp av ”Hitta min iPhone” om utrustningen ansluts till internet när den är stulen. Läs mer här hur du gör.

Får man då ett annat IMEI-nummer, än som står i polisanmälan, bör man meddela detta till den polisstation där man gjorde anmälan.

Alla länder som deltar i GSM-samarbetet har tillgång till spärregistret. Men det är inte alla länder som genomför spärrningen i sina nationella register.

Källa: Informationen är hämtad från Mobil Tele Branschen 2013-08-12