Gäller från och med 2013-10-01

Dessa villkor gäller för den part (nedan kallad säljare) som säljer begagnad utrustning till iTech Store (IT 247 AB, org.nr 559006-5594).

Här regleras villkoren mellan säljaren och iTech Store när iTech Store köper utrustning från säljaren.

 1. iTech Store lämnar till säljaren en automatisk offert på angiven utrustning som beräknas på skick, ålder, modell och andra värdeminskande egenskaper.
 2. Offerten är giltig i 14 dagar från utställandet och är bara för säljaren som fick erbjudandet.
 3. Om säljaren är en privatperson gäller följande:
  a) Utrustningen säljes momsfritt till iTech Store mot betalning på bankkonto eller kreditkort (VISA/MasterCard).
  b) Säljaren måste vara över 18 år
 4. Om säljaren är ett företag gäller följande:
  a) Företaget måste inneha F-skatt och vara momsregistrerad.
  b) Det angivna offertbeloppet är vinstmarginalsbeskattad på begagnad vara som anges på kvittot (och företaget ska därmed inte deklarera moms på utbetalt belopp).
  c) Företaget får en utbetalning till konto, kreditkort (VISA/MasterCard), PlusGiro eller BankGiro
 5. iTech Store har rätt att granska utrustningen för att verifiera att det angivna skicket, konfigurationen, modellen, felen stämmer med vad säljaren angivit och att den inte finns med i det internationella stöldregistret. Om iTech Store anser att uppgifterna inte stämmer får iTech Store rätt att antingen neka offerten eller justera priset varvid säljaren har rätt att neka och få tillbaka sin utrustning.
 6. Offerten genomförs när säljaren mottar den överenskomna summan i sin helhet varvid ägandeskapet till den specificerade utrustningen förs över till iTech Store.
 7. I Sverige måste företag följa lagen om handel med begagnade varor om det bl.a. handlar om datorer och mobiler. Denna lag kräver bl.a. registrering av säljare och varans identitet. Säljaren ger därför iTech Store rätt att behandla lämnade personuppgifter i 10 år från transaktionens dag i enlighet med lagen.
 8. Säljaren garanterar följande:
  a) att utrustningen ägs av säljaren och att utrustningen förvärvats på ett lagligt sätt.
  b) att eventuella krediter, lån eller säkerheter är lösta
  c) att de angivna uppgifterna om utrustningen är korrekta
 9. Säljaren åtar sig följande
  a) att hålla iTech Store skadelöst
  b) att se till att utrustningen lämnas in till iTech Store eller till iTech Store angivet transportföretag eller lämnas till posten i enlighet med överenskommen leveranssätt inom 5 arbetsdagar
  c) att ansvara för eventuell transport/leverans från iTech Store
 10. Säljaren har ingen rätt att överlåta offerten till tredje part
 11. Vid försäljning av en telefon eller iPad måste man först ta bort sin enhet från iCloud om den är upplagd där med ”hitta min iPhone”.